„Trójstronna grupa kontaktowa oraz przedstawiciele niektórych powiatów obwodów donieckiego i ługańskiego, podkreślając wagę zapewnienia pokoju i spokoju ludności cywilnej w regionie konfliktu, potwierdzają zamiar przestrzegania bezwzględnego, stabilnego i bezterminowego rozejmu począwszy od północy 1 lipca czasu ukraińskiego” – powiedział przedstawiciel OBWE w grupie kontaktowej.

Strony zapewniły też w oświadczeniu o zamiarze wypełnienia mińskich porozumień pokojowych.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy, regularnie spotykająca się w białoruskiej stolicy, składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Dodatkowo w jej spotkaniach uczestniczą przedstawiciele separatystów kontrolujących niektóre powiaty obwodów donieckiego i ługańskiego.