Przed rokiem takie deklaracje składały odpowiednio 32 zakłady, chodziło o 4,4 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 80 osób.

GUS podał również, że w styczniu 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,6 tys. ofert pracy (przed miesiącem 46,8 tys., przed rokiem 92,1 tys.).

W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 34,5 tys. osób (w tym 6,1 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc). Osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 1,3 tys. wolnych miejsc pracy.

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo.

W końcu stycznia 2009 r. zbiorowość ta liczyła 1.283,2 tys. (tj. 78,5 proc. ogółu zarejestrowanych), wobec 1.144,8 tys.(77,7 proc.) w grudniu 2008 r. i 1.400,0 tys. (77,2 proc.) w styczniu 2008 r.

W tej grupie 45,0 tys. osób, tj. 3,5 proc. utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w grudniu 2008 r. - 41,0 tys., tj. 3,6 proc., w styczniu 2008 roku - 54,2 tys., tj. 3,9 proc.).