Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8 proc. rdr (tj. ok. 1,9 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,9 proc. rdr (tj. ok. 1,6 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 16,4 proc. rdr (tj. ok. 3,3 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4 proc. rdr (tj. ok. 2,4 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0 proc. rdr.

Po kwietniu nadwyżka w budżecie wynosiła 9,3 mld zł.