Kredyt obejmuje refinansowanie istniejącej transzy A kredytu odnawialnego w kwocie 1,5 mld zł oraz udzielenie nowej transzy B kredytu terminowego w kwocie 1,5 mld zł oraz ustalenie okresu spłat obu transz kredytu na okres do 7 lat od daty zawarcia umowy zmieniającej, podała Grupa Azoty.

"Wszystkie kwoty otrzymane w ramach kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych kredytobiorcy i kluczowych spółek zależnych grupy kapitałowej emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' S.A. oraz refinansowanie części istniejącego zadłużenia i pośrednio refinansowanie części zadłużenia kluczowych spółek zależnych, poprzez udzielenie przez kredytobiorcę ze środków pochodzących z kredytu finansowania kluczowym spółkom zależnym" - czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym jest sumą właściwej marży oraz stopy referencyjnej, podano także.

"Umowa kredytu stanowi część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego grupy kapitałowej Grupa Azoty. Grupa Azoty z dniem 25 stycznia 2018 zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln euro [...] Istotne warunki powyższych umów finansowania długoterminowego są ze sobą zharmonizowane" - czytamy dalej.

Umowa zmieniająca została zawarta pomiędzy Azotami a PKO BP jako agentem kredytu, agentem zabezpieczeń i kredytodawcą oraz BGK, BZ WBK i ING BSK jako organizatorami finansowania i kredytodawcami, przy czym w przypadku nowej transzy B kredytu terminowego kredytodawcami są PKO BP, BGK i ING BSK.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.