"W maju portfel złotowych obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 0,99 mld zł. Na koniec maja zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 196,7 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem zmniejszył się do 31,8 proc. z 32,3 proc. na koniec kwietnia" - napisano.

Banki zwiększyły zaangażowanie do 257.865,91 mln zł w maju z 250.441,64 mln zł w kwietniu. (PAP Biznes)