Wskaźnik CCI, który w styczniu zmniejszył się tylko nieznacznie, spadł w ciągu lutego z 37,4 do 25 punktów. Rok temu wynosił 76,4 punktów.

"Rosnące zaniepokojenie warunkami prowadzenia działalności biznesowej, stanem zatrudnienia i sytuacją w dziedzinie dochodów spowodowało dalszą erozję zaufania i sprowadziło oczekiwania (w sferze gospodarczej) do niższego niż kiedykolwiek poziomu" - napisała w oświadczeniu Lynn Franco, która kieruje należącym do Conference Board Ośrodkiem Badań Konsumenckich.

Podkreśliła również, że przytłumione w ciągu ostatnich kilku miesięcy obawy przed inflacją stały się znów wyraźniejsze.