Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 12,47 mln zł wobec 6,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 71,42 mln zł wobec 45,00 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 29,92 mln zł zysku wobec 19,14 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 203,21 mln zł wobec 177,95 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 4,59 mln zł zysku netto wobec 9,41 mln zł zysku rok wcześniej.