Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,93 mln zł wobec 9,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 52,72 mln zł wobec 57,48 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 0,86 mln zł zysku wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 176,76 mln zł wobec 134,38 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 0,34 mln zł zysku netto wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej.