Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 46,07 mln zł wobec 131,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 195,50 mln zł wobec 423,51 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 100,26 mln zł zysku wobec 148,10 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 741,03 mln zł wobec 781,09 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 103,73 mln zł zysku netto wobec 119,41 mln zł zysku rok wcześniej.