Akcjonariusze ZPC Otmuchów zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.


Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego 'Otmuchów' S.A. postanawia, że zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2017 w kwocie 1 378 055,2 zł zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty akcjonariuszom spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 1 378 055,2 zł zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.
(ISBnews)