Polska Grupa Energetyczna ogłosiła, że po konsultacjach z ministerstwem skarbu podtrzymuje gotowość wejścia na giełdę. Zarząd spółki ocenił, że IPO może nastąpić przed końcem tego roku.

– Zależy nam na tym, aby być spółką publiczną, ale ze względu na wyjątkowo niekorzystną sytuację na giełdach trudno jest w tej chwili podawać ostateczną datę oferty akcji. Nie wykluczamy także innych dróg pozyskiwania kapitału – powiedział Tomasz Zadroga, prezes PGE.

Jak dowiedział się „Parkiet”, w kręgach finansowych pojawiły się w ostatnim czasie przypuszczenia, że ze względu na zawirowania rynkowe PGE mogłaby całkowicie wstrzymać prace nad debiutem i zaoferować inwestorom obligacje zamienne na akcje lub zaoferować akcje zamkniętej grupie inwestorów. Prace nad zatwierdzeniem prospektu emisyjnego PGE w Komisji Nadzoru Finansowego zostały niedawno zawieszone.

więcej w "Parkiecie"