Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 646–823 mln zł.

Na czwartek zapowiedziana jest konferencja prasowa prezesa PKO BP Jerzego Pruskiego.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 3300,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2903,63 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 3061,20 mln zł zysku netto wobec 2719,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1618,39 mln zł wobec 1315,81 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 612,11 mln zł wobec 611,65 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.