Skarżącymi bank akcjonariuszami są nabywcy dwóch emisji akcji uprzywilejowanych, które bank sprzedawał w październiku 2006 r. i listopadzie 2007 - podaje AFP.

Występujący w imieniu poszkodowanych prawnicy twierdzą, że bank dostarczył w prospekcie "fałszywych i wprowadzających w błąd informacji". Chodzi o prowizje, których wycena nie odpowiadała rzeczywistej ekspozycji na rynki kredytowe i na rynek kredytów subprime. Akcjonariusze uważają, że bank nie był tak dobrze skapitalizowany jak twierdził.