Zakłady, które nie wprowadziły podwyżek, zapowiadają, że nie wykluczają ich w 2009 r. Gdyby wszyscy gracze podnieśli ceny, oznaczałoby to wzrost kosztów kredytów. Tego rodzaju polisy są bowiem sprzedawane razem z kredytami i kartami kredytowymi, a ich cena waha się teraz od 1 do 3 proc. sumy ubezpieczenia, czyli spłacanych rat.

Według szacunków "Parkietu" wartość rynku ubezpieczeń od skutków utraty pracy w 2008 r. wyniosła około 150-160 mln zł. W trzech kwartałach 2008 r. z ubezpieczeń różnych czynników ryzyka finansowego towarzystwa zebrały 376 mln zł.