Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 35,16 mln zł wobec 77,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 384,36 mln zł wobec 409,14 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 14,32 mln zł straty wobec 125,26 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1476,40 mln zł wobec 1483,22 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 44,34 mln zł zysku netto wobec 142,36 mln zł zysku rok wcześniej.