Wynik odsetkowy grupy wyniósł 59,63 mln zł wobec 56,17 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 27,45 mln zł wobec 31,27 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 27,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 85,62 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 29,01 mln zł straty netto wobec 15,68 mln zł zysku rok wcześniej.