"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2018 wyniósł 17.214 mln euro. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych dla kwietnia o 0,2 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 2,5 proc. Wielkość eksportu odnotowana dla czerwca może okazać się wyraźnie wyższa w stosunku do notowanej w maju" - napisano w analizie.

Poniżej, oczekiwane przez KIG zmiany eksportu w latach 2018-2019:

Oczekiwane zmiany eksportu 2018 2019
Eksport ogółem 7,20% 7,50%
Niemcy 7,60% 7,90%
Pozostałe kraje strefy euro 6,90% 6,70%
Kraje UE nie będące w strefie euro 7,30% 7,40%
Pozostałe kraje rozwinięte 7,50% 8%
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 12% 11%
Kraje rozwijające się 3% 6,50%

(PAP Biznes)