Część środków może zostać wymieniona na euro w celu pokrycia zobowiązań wobec europejskich banków.