STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-07-11
IRDN /IRDN Index 239,16
sIRDN /sIRDN Index 259,41
offIRDN / offIRDN Index 203,25
IRDN24 /Base 236,93
IRDN8.22 /Peak 258,16
IRDN23.7 / Offpeak 201,55
TGe24 237,37
TGeBase 241,09
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 74 510,00
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 750 594,10

Źródło: Giełda Energii SA