Dług publiczny

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec I kwartału 2018 r. wyniósł 51,2 proc. PKB.

Najniższym zadłużeniem w relacji do PKB w I kw. 2018 roku mogły pochwalić się Estonia, Luksemburg, Bułgaria, Rumunia i Łotwa.

Z kolei najbardziej zadłużone były Grecja, Włochy, Portugalia, Belgia oraz Hiszpania.

Deficyt sektora finansów

Wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w I kwartale 2018 roku wyniósł 0,9 proc. PKB - podał Eurostat.

W IV kwartale 2017 deficyt wyniósł 1,6 proc. PKB.

>>> Czytaj też: Upadek przemysłu zdegradował małe miasta. Musimy zapobiec ich śmierci [WYWIAD]