Bumech: Trzech wierzycieli wniosło zastrzeżenia do układuWarszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Trzech wierzycieli Bumechu wniosło zastrzeżenia do układu, podała spółka.

"Bumech S.A. w restrukturyzacji [...] powziął informację o wniesieniu zastrzeżeń przeciwko układowi przez następujących wierzycieli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, jednego z obligatariuszy (osobę fizyczną) oraz Grottech spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa" – czytamy w komunikacie.

Zgłoszone zastrzeżenia będą rozpatrywane na rozprawie w celu zatwierdzenia układu.

Według wiedzy spółki, pozostali wierzyciele nie złożyli zastrzeżeń do układu.

12 lipca br. zgromadzenie wierzycieli Bumechu w restrukturyzacji przyjęło treść układu. Termin rozprawy w celu rozpoznania układu został wyznaczony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy na 31 lipca 2018 r.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)