Pensja uzależniona od lokalizacji

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie strażaka wynosi 2420 złotych netto. Najlepiej zarabiający strażacy otrzymują ok. 2810 netto, a ci z najniższą pensją – ok. 1940 złotych. Najwyższymi pensjami cieszą się strażacy zatrudnieni na terytorium województwa mazowieckiego (średnio 2600 złotych netto), pomorskiego (średnio 2440 złotych netto) oraz zachodniopomorskiego, podlaskiego i łódzkiego (średnio 2400 złotych netto). Najmniej zarabiają natomiast funkcjonariusze pracujący w województwie podkarpackim (średnio 2300 złotych netto), dolnośląskim (średnio 2250 złotych netto) oraz lubuskim (średnio 2200 złotych netto).

Składowe pensji funkcjonariusza PSP

Pensja zasadnicza strażaka Państwowej Straży Pożarnej wynosi 1740 zł. Każdemu funkcjonariuszowi przysługuje ponadto dodatek za stopień. Najniższy stopień (nadawany po 1 roku służby) – strażak – uprawnia do dodatku o wysokości 680 złotych. Najwyższy rangą generał brygadier otrzymuje z kolei 1380 złotych. 

Do podstawowego wynagrodzenia doliczany jest także dodatek służbowy, czyli kwota, której wysokość zależy od stażu zawodowego. Z każdym kolejnym przepracowanym w zawodzie rokiem wzrasta ona o 1 procent uposażenia zasadniczego.

Co więcej funkcjonariusze PSP mogą liczyć na profity z tytułu pełnienia służby w warunkach uciążliwych czy stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Dodatek do pensji wynikający z tego faktu wynosi odpowiednio:

  • przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 5 proc.
  • przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 10 proc.
  • przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 15 proc.
  • przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 20 proc.

godzinowej stawki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy. Warto zaznaczyć, iż od tej kwoty należy odliczyć podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną.

Jak zostać strażakiem? Tak wygląda proces kwalifikacyjny