STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-08-07
IRDN /IRDN Index 284,33
sIRDN /sIRDN Index 317,45
offIRDN / offIRDN Index 221,22
IRDN24 /Base 278,84
IRDN8.22 /Peak 315,79
IRDN23.7 / Offpeak 217,24
TGe24 280,47
TGeBase 281,80
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 66 554,20
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 487 174,80

Źródło: Giełda Energii SA