Podstawą umieszczenia na liście jest zawiadomienie prokuratury z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (gromadzenie środków pieniężnych w celu udzielania kredytów bez zezwolenia - PAP), a przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot - wynika z komunikatu.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami. (PAP)