Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I-VI 2017 I-VI 2018
1 Niemcy 27,9 27,2
2 Czechy 6,5 6,4
3 Wlk. Brytania 6,5 6,0
4 Francja 5,7 5,8
5 Włochy 5,1 4,7
6 Holandia 4,5 4,5
7 Rosja 2,8 3,0
8 Szwecja 2,9 2,8
9 USA 2,7 2,8
10 Hiszpania 2,8 2,7

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I-VI 2017 I-VI 2018
1 Niemcy 22,9 22,8
2 Chiny 11,5 11,0
3 Rosja 6,4 7,1
4 Włochy 5,4 5,1
5 Francja 3,9 3,8
6 Holandia 3,9 3,8
7 Czechy 3,7 3,5
8 USA 2,8 3,2
9 Belgia 2,6 2,6
10 Hiszpania 2,3 2,4

>>> Czytaj też: 5,1 proc. wzrostu PKB w II kw. 2018 roku. GUS podał szybki szacunek