Dane o wzroście gospodarczym w II kwartale potwierdziły optymistyczne oczekiwania rynku - podkreślił Raiffeisen, wskazując jednocześnie, że głównym źródłem wzrostu pozostały konsumpcja prywatna oraz ożywienie w inwestycjach publicznych, głównie związanych z budownictwem.

Sugeruje to, że względem struktury wzrostu gospodarczego w I kw. największa zmiana nastąpiła po stronie zmiany stanu zapasów, której kontrybucja najprawdopodobniej była w II kw. znacznie mniejsza - napisał w komentarzu główny ekonomista Raiffeisen Polbank Paweł Radwański. Jego zdaniem zostało to prawdopodobnie zrekompensowane wyższym wkładem handlu zagranicznego.

GUS w tzw. szybkim szacunku podał we wtorek, że PKB niewyrównany sezonowo w II kw. br. wzrósł realnie o 5,1 proc. rok do roku wobec wzrostu 5,2 proc. w I kw. 2018 r. tego roku oraz wobec 4 proc. w analogicznym kwartale zeszłego roku.

GUS podał, że w II kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,0 proc. GUS zaznaczył, że procedura "wyrównań sezonowych spowodowała zmiany w dynamice PKB w okresach poprzednich na skutek przeliczenia szeregów czasowych po dodaniu kolejnej obserwacji, tj. II kwartału 2018 r."

"Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2018 r., który zostanie opublikowany w dniu 31.08.2018 r." - zastrzegł urząd statystyczny.

Zgodnie z danymi GUS dotyczącymi PKB niewyrównanego sezonowo, pierwszy kwartał tego roku zamknął się wzrostem o 5,2 proc. rdr, czwarty kwartał zeszłego roku - 4,9 proc. rdr., trzeci - 5,2 proc. rdr., drugi - 4,0 proc. rdr., a pierwszy - 4,4 proc. rdr.

Natomiast PKB wyrównany sezonowo w ujęciu kwartał do kwartału wzrósł w pierwszym kwartale br. o 1,6 proc., w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 1 proc., w trzecim kwartale - o 1,4 proc., w drugim - o 0,9 proc. i w pierwszym o 1 proc. (wobec 1,1 proc. szacownych przez GUS w maju br.

Według danych urzędu statystycznego PKB wyrównany sezonowo w ujęciu rocznym wzrósł w pierwszym kwartale br. o 5 proc., w czwartym kwartale ub. roku o 4,4 proc., w trzecim kwartale - o 5,5 proc., w drugim - o 4,2 proc. i w pierwszym o 4,6 proc.(PAP)