Elementy systemu będą wykorzystywane m.in. przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) - instytucję zapewniającą bezpieczeństwo ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Umowa zawarta między Hawk-e a PAŻP obejmuje działania związane z wdrożeniem innowacyjnego systemu zapewniającego bezpieczne poruszanie się bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, zgodnie z założeniami przyjętej w listopadzie 2016 r. "Deklaracji Warszawskiej". Stanowi kolejny krok w kierunku realizacji koncepcji U-Space, której kluczowymi elementami są system UTM (Unmanned Traffic Management) oraz DTM (Drone Traffic Management).

Europejska koncepcja U-Space przewiduje zorganizowanie w miastach specjalnej przestrzeni powietrznej dla dronów, jednak by mogło z niej korzystać bezpiecznie wielu użytkowników, konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Chodzi m.in. o to, aby ruch dronów nie kolidował z klasycznym lotnictwem załogowym. Wdrożenie koncepcji U-Space daje nowe możliwości rozwoju zarówno firmom z branży przemysłowej, usługowej, jak i wydobywczej.

Spółka Hawk-e powstała w połowie 2018 r. Zajmuje się świadczeniem usług, takich jak monitorowanie i mapowanie przestrzenne obszaru dronami oraz sporządzanie analiz z inspekcji wizyjnych dla sektora energetycznego. Jest również odpowiedzialna za integrację oraz zarządzanie obszarem testowym dla systemów autonomicznych i automatycznych.

Hawk-e bierze także udział w międzyresortowym programie „Żwirko i Wigura” jako podmiot odpowiedzialny za testowanie i rozwijanie rozwiązań technologicznych związanych z rozwojem U-Space. Jednym z nich są systemy UTM i DTM, których spółka jest właścicielem.

"Żwirko i Wigura” jest jednym z flagowych programów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada budowę bezpiecznej infrastruktury dla lotów pojazdów bezzałogowych. Program koncentruje się na branży bezzałogowych statków powietrznych (BSP, dronów), a w szczególności rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania, które mają pozyskiwać i przetwarzać dane z bezzałogowców. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Polski Fundusz Rozwoju; w prace zaangażowane są też m.in. ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji, inwestycji i rozwoju, a także instytucje i agencje, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, instytucje z grupy PFR - PARP czy ARP, oraz liczne firmy działające w tej branży.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) odpowiada za zarządzanie ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej. Jest jedyną instytucją w Polsce szkolącą i zatrudniającą cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Każdego dnia dbają oni o bezpieczeństwo ponad 2,5 tys. operacji lotniczych odbywających się w polskiej przestrzeni powietrznej. PAŻP buduje też i modernizuje zaawansowaną infrastrukturę lotniczą zapewniającą bezpieczeństwo ruchu lotniczego. (PAP)

autorka: Anna Gumułka