Jak zaznaczył resort, spotkanie w Warszawie będzie jednym z głównych wydarzeń z okazji przypadającej pod koniec października setnej rocznicy utworzenia Sztabu Generalnego WP oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gospodarzem posiedzenia będzie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund T. Andrzejczak.

"Konferencja Komitetu Wojskowego NATO umożliwia szefom obrony państw członkowskich spotkanie i omówienie ważnych dla Sojuszu spraw. Obejmą one takie tematy jak gotowość, reagowanie i modernizacja, a także zalecenia dotyczące przyszłych operacji NATO, ćwiczeń i działań, w tym ściślejszej współpracy z organizacjami międzynarodowymi" - podkreślono w komunikacie MON.

Szefowie obrony wybiorą także następnego dyrektora generalnego Międzynarodowego Sztabu Wojskowego (International Military Staff, IMS), który obejmie urząd w 2019 r.

Konferencję Komitetu Wojskowego poprowadzi jego przewodniczący - marszałek lotnictwa Sir Stuart Peach. Podczas każdej sesji wspierać go będą generał naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie (SACEUR) gen. Curtis M. Scaparrotti i naczelny dowódca ds. transformacji (SACT) gen. André Lanata.

Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym NATO, tworzą go szefowie obrony 29 państw członkowskich. Komitet przetwarza wytyczne polityczne w decyzje wojskowe. Formalne spotkania na poziomie szefów sztabów/obrony państw członkowskich odbywają się co najmniej trzy razy do roku, w tym dwa razy (wiosną i jesienią) w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego. Na sesjach KW NATO przedstawiciele państw sojuszniczych omawiają ważne dla Sojuszu kwestie, m. in. wyzwania dla globalnego bezpieczeństwa, szkolenie i misje, służą też merytorycznym doradztwem Radzie Północnoatlantyckiej - najwyższej władzy politycznej Sojuszu.

Bieżące prace KW, w imieniu szefów obrony, prowadzą stali przedstawiciele wojskowi, głównie wstopniu generała broni, urzędujący w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli. Spotykają się oni kilka razy w tygodniu na sesjach formalnych i nieformalnych, by omawiać problemy, przedsięwzięcia i projekty decyzji w sprawach wojskowych. Stali przedstawiciele wojskowi kierują się interesem NATO jako całości, przedstawiają zarazem narodowe stanowiska i oceny w rozważanych kwestiach.(PAP)

autor: Jakub Borowski