PZ Cormay miał 0,21 mln zł straty netto, 0,14 mln zł EBITDA w I poł. 2018Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - PZ Cormay odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2018 r. wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,09 mln zł wobec 2,38 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,14 mln zł wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,08 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 41,22 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku Grupa Cormay osiągnęła 35,1 mln zł przychodów wobec 41,2 mln zł rok wcześniej, odnotowując 0,14 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację [EBITDA] (0,13 mln zł straty rok wcześniej) oraz 90 tys. zł skonsolidowanej straty netto [ogółem] wobec 1,18 mln zł straty w ubiegłym roku. Zaprezentowane wyniki są odzwierciedleniem zmian zachodzących w PZ Cormay. Zamierzeniem spółki jest wzrost sprzedaży wysokomarżowych, własnych produktów przy równoczesnym ograniczeniu aktywności w nisko marżowych obszarach biznesu. Miniony okres sprawozdawczy był już drugim z rzędu półroczem, w którym Grupa Cormay odnotowała zysk operacyjny powiększony o amortyzację. Mamy ambicję, by w drugim półroczu co najmniej powtórzyć osiągnięty w pierwszej części roku wynik" - napisał prezes Janusz Płocica w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 1,08 mln zł wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)