Poniżej zapadalność zadłużenia krajowego w obligacjach skarbowych na najbliższe 5 lat według stanu na koniec czerwca (w mld PLN):

2018 38
2019 115,2
2020 111,6
2021 138,1
2022 111,5

(PAP Biznes)