W poniedziałkowym komunikacie GUS poinformował, że okresie styczeń–lipiec br. w porównaniu z tym samym okresem ub. roku, "produkcja budowlano-montażowa była o 21,4 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 10,6 proc.". W porównaniu do lipca ub. roku największy wzrost (21,9 proc.) produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne.

"Nie dziwi fakt, że największe wzrosty odnotowane są w jednostkach, których głównym zakresem działalności są roboty budowlane specjalistyczne, ponieważ budownictwo mieszkaniowe od ponad roku jest w dynamicznej fazie wzrostu" - zauważył Górka.

Ekspert przypomniał, że "ostatni raz w gospodarce tak duży wynik produkcja budowlano-montażowa zanotowała w styczniu 2012 roku, kiedy deweloperzy rozpoczynali budowy, aby zdążyć przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej, która nakłada na inwestorów szereg obowiązków względem nabywców". "Wynik wzrostowy produkcji budowlano-montażowej wynika także z ogromnej liczby inwestycji w budownictwie infrastrukturalnym" - podał.

Jak przyznał Górka, "niestety zagrożeniem dla sektora budowlanego są rosnące koszty materiałowe i niedobór pracowników, który może w najbliższej perspektywie dokonać korekty przedstawionych danych".

Jak podał GUS, wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (20,6 proc.).

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa w porównaniu z lipcem ub. roku – o 18,7 proc. (przed rokiem wzrost o 19,8 proc.), a niższa w stosunku do czerwca br. – o 1,5 proc.". "Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 16,6 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i niższym o 1,0 proc. w porównaniu z czerwcem br." - podał GUS.

W porównaniu z czerwcem br. wzrost produkcji o 3,8 proc. wystąpił w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne, natomiast zmniejszenie produkcji o 3,9 proc. odnotowano w firmach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków oraz o 2,4 proc. w jednostkach realizujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.