- AmRest planuje 28 września wykupić przedterminowo 14 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Cognor spodziewa się w III kwartale tego roku dobrego wyniku EBITDA, ale niższego o kilka milionów złotych niż osiągnięty w II kwartale – poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Cognora Krzysztof Zoła. Spółka przewiduje w tym kwartale stabilizację lub lekki spadek cen złomu, oczekuje wzrostu cen wyrobów hutniczych i kęsów.

- PKN Orlen ogłosił zapytanie ofertowe na budowę do 2020 r. w swoim płockim zakładzie systemu blendingu ropy naftowej z trzema zbiornikami po 50 tys. metrów sześc. każdy do magazynowania surowca. Oferty w postępowaniu można zgłaszać do 7 września – podała w ogłoszeniu spółka.

- Giełda Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Auga Group, zawiesza obrót akcjami spółki w okresie od 20 sierpnia do 24 sierpnia włącznie - podała GPW w komunikacie.

- Inpro planuje do końca 2018 roku wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- Auga Group w ramach oferty publicznej ustaliła, że cena emisyjna i cena sprzedaży akcji istniejących wyniesie 0,45 euro za papier - podała spółka w komunikacie.

- 11 bit studios planuje wydać wersję gier "This War of Mine", "Beat Cop", "Moonlighter" oraz "Children of Morta" na konsolę Nintendo Switch - podała spółka w komunikacie. Pierwsza gra, "This War of Mine", ma trafić na Nintendo Switch w listopadzie 2018 roku.

- Krezus ma zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze przejęcia Walcowni Metali Dziedzice - poinformował w komunikacie Krezus. W styczniu 2018 roku Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny ws. zakupu 100 proc. akcji Walcownii za około 160 mln zł.

- CD Projekt powołał nową spółkę, Spokko, która będzie realizowała nieogłoszony jeszcze projekt na urządzenia mobilne - podała spółka w komunikacie prasowym. CD Projekt objął w Spokko większościowy pakiet udziałów, a pozostałe mają przypaść osobom odpowiedzialnym za proces produkcji i koncepcję projektu.

- Grodno chce wypłacić w formie dywidendy 1,85 mln zł, czyli 0,12 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- MCI Management kupił w wezwaniu 4.033.598 akcji MCI Capital, które stanowią 7,63 proc. kapitału zakładowego spółki - podał pośredniczący w wezwaniu Trigon DM. Cena wyniosła 10,20 zł za akcję.

- Rezerwy i odpisy Idea Banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy grupy Getin Holding za II kwartał 2018 roku łącznie na 318 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 173 mln zł - poinformował Getin Holding w komunikacie.

- Po przeanalizowaniu możliwości rynkowych, zarząd K2 Internet podjął decyzję o kontynuowaniu rozwoju organicznego grupy - poinformowała spółka w komunikacie. Otrzymane w procesach przeglądu oferty na zbycie udziałów spółek segmentu agencyjnego i mediowego oraz spółki zależnej Oktawave zarząd ocenił jako "niesatysfakcjonujące".

- Atlantik, akcjonariusz Pfleiderer Group, nie odpowie na zaproszenie do sprzedaży akcji giełdowej spółki w ramach programu skupu akcji własnych - poinformowało Pfleiderer Group w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================