"Zaplanowaliśmy na rok bieżący 41 mld zł deficytu budżetowego i w tej chwili wszystko wskazuje na to, że ten deficyt nie będzie wykonany w całości. W zeszłym roku wykonaliśmy 40 proc. tylko deficytu. Mam nadzieję, że w roku bieżącym ten deficyt może w 60-70 proc. będzie wykonany, natomiast pozostała część pozostanie niewykonana" - mówiła minister w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info.

"Na przyszły rok zaplanowaliśmy 28,5 mld zł deficytu" - podała. I zaznaczyła: Proszę zwrócić uwagę, jak schodzimy z tym deficytem - wszystko po to, by zapewnić możliwości większego potencjału na lata, gdy gospodarka zwolni; gdy gospodarka zacznie zwalniać, wtedy będziemy mieli większe możliwości wykorzystywania tych ścieżek fiskalnych, czyli powiększania deficytu.

Powtórzyła też, że w projekcie budżetu na przyszły rok 2,4 mld złotych ma być zaplanowane na podwyżki dla tzw. budżetówki. "Tutaj tempo podwyżek jest różne, bo dla nauczycieli jest np. 5 proc., a ogólna ta kwota bazowa wzrośnie o 2,3 proc." - powiedziała. Wskazała, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dość wysokim tempem wzrostu funduszu wynagrodzeń w sferze budżetowej, natomiast kwota bazowa pozostawała bez zmian. Minister dodała, że w 2019 r. blisko 7 mld zł ma trafić na waloryzację emerytur i rent.

Projektem budżetu na 2019 rok we wtorek zajmie się rząd. Według czerwcowych założeń, potwierdzonych w poniedziałek przez szefową MF, wzrost PKB miałby wynieść 3,8 proc.

Ponadto założono inflację na poziomie 2,3 proc., deficyt sektora finansów nie większy niż w bieżącym roku, a dochody podatkowe wyższe o 5 proc.

Według założeń w 2019 r. realny wzrost spożycia prywatnego wyniesie 3,5 proc. wobec 3,8 proc. w 2018 r. Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 5,6 proc., a dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 6,1 proc.

Założono także, że w 2019 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 0,5 proc. (wobec wzrostu 1,7 proc. w 2018 roku).