ZUE miało wstępnie 1,21 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - ZUE miało 1,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. według wstępnych danych wobec 14,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,46 mln zł wobec straty operacyjnej 15,53 mln zł rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 6,68 mln zł w I półroczu, podano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły wstępnie 319,11 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 1,24 mln zł.

"W omawianym okresie sprawozdawczym zarówno spółka jak i grupa kapitałowa ZUE zanotowały wzrost wyników r/r osiągając dodatnie wartości na wszystkich poziomach zysku. Tendencja wzrostowa generowanych przychodów obserwowana w poprzednich kwartałach wynika z wejścia w fazę realizacji pozyskanych kontraktów. Grupa ZUE w I półroczu 2018 r. wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 319 112 tys. zł. Były one wyższe o 196% r/r. Natomiast spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 289 797 tys. zł (wzrost o 190% w stosunku do przychodów r/r)" – czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)