Erbud szacuje, że wykaże stratę w sprawozdaniu finans. za I półr. 2018Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - W uproszczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Erbud oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Erbudu sporządzonych na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazana zostanie strata, podała spółka.

"W toku prac nad raportem okresowym zarząd ocenił, że konieczne jest przeszacowanie marż na realizowanych kontraktach zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyczyną konieczności dokonania zmniejszenia planowanych marż jest postępujący wzrost cen materiałów oraz usług podwykonawców. Dotyczy to kontraktów kalkulowanych i zawieranych w latach 2015-2016. Na ujemny wynik ma również wpływ ostateczne rozliczeniem dziewięciu kontraktów budowlanych (sześć realizowanych w kraju przez emitenta oraz trzech kontraktów realizowanych w przez spółkę zależną od emitenta – GWI GmbH). Jednocześnie zarząd emitenta postanowił utworzyć rezerwę w wysokości 5 mln zł na ewentualne straty, które mogą zostać spowodowane niewypłacalnością jednego ze zleceniodawców" - czytamy w komunikacie.

Spółka wskazała, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Erbud, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Erbudu jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta – firmę PWC w ramach procesu przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2018, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot, podano także.

Publikacja sprawozdań finansowych nastąpi 5 września br.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)