STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-08-23
IRDN /IRDN Index 280,39
sIRDN /sIRDN Index 309,36
offIRDN / offIRDN Index 215,59
IRDN24 /Base 271,91
IRDN8.22 /Peak 306,68
IRDN23.7 / Offpeak 213,96
TGe24 274,47
TGeBase 273,28
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 70 815,60
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 522 885,30

Źródło: Giełda Energii SA