GUS poinformował, że sprzedaż detaliczna realnie w lipcu rdr wzrosła o 7,1 proc. wobec wzrostu o 8,2 proc. w czerwcu. Jak podał urząd, w I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 54,4 mld zł i były (w cenach stałych) o 10,3 proc. wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 1,1 proc.), w pierwszym kwartale br. wzrost wyniósł 6,6 proc.

"Miesięczna dynamika sprzedaży (0,2 proc. w cenach stałych) wyraźnie odbiega w dół od schematu sezonowego dla lipca, ale warto zauważyć, że dwa poprzednie miesiące były pod tym względem nietypowo mocne, więc naszym zdaniem trudno z tego wyciągać zbyt daleko idące wnioski. Dodatkowo, na słabsze od oczekiwań wyniki sprzedaży - głównie w kategoriach dot. produktów żywnościowych i towarów niesklasyfikowanych - mogło mieć wpływ zwiększenie w tym roku liczby wyjazdów wakacyjnych – zarówno tych zagranicznych, jak i częściowo krajowych (zakupy w mniejszych sklepach na prowincji)" - napisali ekonomiści w komentarzu przesłanym PAP.

W ich opinii niewykluczone też, że zachowania konsumentów wciąż dostosowują się do wprowadzonego w tym roku zakazu handlu w niedzielę.

"Ogólnie, naszym zdaniem tempo wzrostu sprzedaży detalicznej pozostaje dość wysokie, wspierane szybkim wzrostem dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Spodziewamy się utrzymania tej sytuacji w dalszej części roku. Zakładamy, że konsumpcja prywatna będzie kontynuowała w tym roku wzrost w tempie ok. 5 proc. rok do roku, pozostając jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego" - czytamy.

Według ekonomistów dane o nakładach na środki trwałe w największych firmach pokazały wzrost o ok. 13 proc. rok do roku w II kw. br. (ok. dwukrotnie szybciej niż w I kwartale). "Największy wzrost inwestycji zanotowano w transporcie i magazynowaniu, dostawie wody i gospodarowaniu ściekami oraz w górnictwie. Dane te wskazują na ryzyko w górę dla naszej prognozy, zakładającej, że dynamika inwestycji ogółem w gospodarce w II kw. 2018 r. była nieznacznie poniżej tej z I kwartału" - napisali. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta