Województwami, które rozliczyły swoje Regionalne Programy Operacyjne to lubelskie, małopolskie, podkarpackie, lubuskie i podlaskie. Dzięki temu w sierpniu KE przekazała do budżetu państwa prawie 246 mln euro. Najwięcej, bo 67,8 mln euro, rozliczyło w ramach RPO Małopolskie. Następne to Podkarpackie (59,9 mln euro), Lubelskie (59,6 mln euro), Podlaskie (33,6 mln euro) i Lubuskie (24,7 mln euro).

"Do tej pory z tytułu rozliczenia dwunastu programów do Polski trafiła kwota ponad 609 mln euro” - powiedział minister Kwieciński.

Zgodnie z unijnymi przepisami, w perspektywie finansowej 2007-2013, KE refundowała wydatki przedkładane przez instytucje zarządzające poszczególnymi programami do poziomu 95 proc. przyznanych funduszy UE, pozostawiając 5 proc. środków na poczet ostatnich rozliczeń przy wypłacie salda końcowego.

Instytucje zarządzające programami regionalnymi i krajowymi były zobowiązane złożyć dokumenty zamknięcia do końca marca 2017 roku. Był to pierwszy etap procesu rozliczenia programów z KE. W odniesieniu do polskich programów wykorzystana została procedura tzw. szybkiego zamknięcia.

"Było to możliwe z uwagi na fakt, że we wszystkich programach udało się osiągnąć nadwyżkę prawidłowych wydatków. Były one sfinansowane z krajowego budżetu, teraz realizowane są ostateczne rozliczenia i refundacje" – wyjaśnił minister Kwieciński. Dodał, że na płatności końcowe czekają jeszcze programy czterech województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego. „Oczekiwana kwota wypłat z tytułu rozliczenia pozostałych RPO wynosi ponad 245 mln euro” – podsumował minister Kwieciński.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska