Wartość portfeli wierzytelności GetBack wynosi 1,32 mld zł na 30 czerwca br.Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Łączna skonsolidowana wartość krajowych portfeli wierzytelności grupy kapitałowej GetBack w restrukturyzacji na 30 czerwca 2018 r. wynosi 1,32 mld zł wobec 1,27 mld zł prezentowanych w wersji wstępnej i wobec 1,66 mld zł ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r., podała spółka.

W toku finalnych wycen przygotowanych na potrzeby wyceny certyfikatów funduszy własnych określono także i przyjęto na ich potrzeby, iż ERC, tj. niezdyskontowana suma oczekiwanych przyszłych spłat z własnych krajowych portfeli wierzytelności grupy kapitałowej spółki, wynosi 2,272 mld zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wobec 2,16 mld zł prezentowanych w wersji wstępnej, podano również w komunikacie.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)