Unimot miał 12,15 mln zł straty netto, 2,55 mln zł skoryg. straty netto w II kw.Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Unimot odnotował 12,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowana strata netto grupy wyniosła 2,55 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 9,2 mln zł wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 1,6 mln zł w II kw. br. wobec 1,9 mln zł rok wcześniej.

Wyniki netto i EBITDA zostały skorygowane o szacunkową niższą wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego (spowodowana istotną zmianą różnicy pomiędzy notowaniami spot oleju napędowego a notowaniami kontraktów terminowych), przesunięcie kosztów w czasie (NCW, zapas obowiązkowy) oraz rezerwy, podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 843,82 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 758,24 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 13,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1523,7 mln zł w porównaniu z 1419,92 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk netto wyniósł 3,15 mln zł, zaś skorygowana EBITDA wyniosła 10,08 mln zł w I poł. br.

"Utrzymujące się w pierwszej połowie bieżącego roku niskie marże, niepokrywające znacznie wyższych niż w poprzednich okresach kosztów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, koszty utrzymania zapasów obowiązkowych, a także wyjątkowo niesprzyjające otoczenie rynkowe wpłynęły na to, iż Grupa Unimot zakończyła I półrocze słabszym niż w 2017 r. wynikiem finansowym. […] Po skorygowaniu danych o wpływ czynników typowo księgowych, wynik ten jest dodatni, ale o 28,5 proc. niższy niż przed rokiem (EBITDA skorygowana 10,1 mln zł w 2018 r. wobec 14,1 mln zł w 2017 r.)" - skomentował prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 15,53 mln zł wobec 13,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd Unimot ocenia, że mimo osiągnięcia w I półroczu 2018 r. gorszej rentowności, zapowiadana w strategii prognoza w całym br. zostanie zrealizowana, podkreślono w komunikacie.

"Szczyt sezonu konsumpcji oleju napędowego przypada na III i IV kwartał, co przy poziomie wyższych marż na produkcie oznacza, że w drugim półroczu spodziewamy się poprawy wyników w tym segmencie" - wskazał Sikorski.

"Przypomnę też, że w czerwcu br. weszła oczekiwana przez nas nowelizacja ustawy o biopaliwach, która umożliwi nam odzyskanie kosztów związanych z nadwykonaniem NCW. Ponadto, zamierzamy systematycznie poprawiać efektywność wszystkich biznesów grupy. Podejmujemy w tym celu wiele działań, zarówno od strony przychodowej, jak i kosztowej" - dodał prezes.

Obecnie w grupie trwa proces optymalizacji kosztów operacyjnych, mający na celu osiągnięcie bardziej konkurencyjnej pozycji na rynku. Zgodnie z decyzją zarządu, do końca bieżącego roku koszty te mają być obniżone o ok. 9,5%, podano także w materiale.

"Ponadto Unimot planuje zintensyfikować działalność w segmencie detalicznej sprzedaży paliw (200 stacji paliw w sieci AVIA do 2023 r.), zbudować nowe źródło zysków w postaci produktów pozapaliwowych, dostępnych na stacjach AVIA, podwoić sprzedaż gazu LPG, a także rozwinąć atrakcyjne obszary biznesowe w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego" - czytamy też w komunikacie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)