Benefit System miał 24,28 mln zł zysku netto, 36,06 mln zł zysku EBIT w II kw.Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Benefit System odnotował 24,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 23,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,06 mln zł wobec 28,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 303,42 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 235,38 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 45,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 588,11 mln zł w porównaniu z 457,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 68,8 mln zł wobec 48,61 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 r. liczba kart MultiSport osiągnęła poziom 1 097,3 tys., co oznacza wzrost o 14,5% w Polsce oraz o 85,8% na rynkach zagranicznych względem końca I półrocza 2017 r. W Polsce z programu MultiSport korzystało 919,5 tys. użytkowników, a na rynkach zagranicznych 177,7 tys. Sieć klubów fitness, w których grupa posiada udziały większościowe liczy już 110 obiektów w Polsce. […] Ponadto grupa posiada 15 klubów w Czechach i 2 w Bułgarii, które wspierają budowę produktu na nowych rynkach" - czytamy w raporcie.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)