Dom Develpment miał 58,79 mln zł zysku netto, 72,81 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Dom Develpment odnotował 58,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 48,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 72,81 mln zł wobec 58,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 435,71 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 322,51 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 76,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 639,19 mln zł w porównaniu z 435,52 mln zł rok wcześniej.

"W I połowie 2018 roku grupa rozpoznała przychody ze sprzedaży na poziomie 639 193 tys. zł, tj. o 47% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z uwzględnienia wyników grupy kapitałowej Euro Styl S.A., włączonej do grupy w czerwcu 2017 roku oraz ze zwiększenia o 40% w porównaniu do I półrocza 2017 roku liczby lokali przekazanych klientom Dom Development S.A. i Dom Development Wrocław Sp. z o.o." - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 90,84 mln zł wobec 45,13 mln zł zysku rok wcześniej.

"Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku w realizacji znajdują się projekty z łączną liczbą 6 409 lokali (tj. mieszkań i lokali usługowych). W planie grupa posiada zdefiniowane nowe projekty deweloperskie o łącznej liczbie 7 078 lokali" - napisano w raporcie.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku

(ISBnews)