Vantage ma umowę z Tom-Instal na inwestycję we Wrocławiu za 15,7 mln zł nettoWarszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - VD, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Tom-Instal umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 15,7 mln zł netto, podał Vantage Development. Inwestycja obejmie 79 mieszkań.

"Na podstawie umowy wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem nadziemnym i podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także wewnętrznym i zewnętrznym układem komunikacyjnym i sieci oraz przyłączami przy ul. Kobierzyckiej we Wrocławiu. Inwestycja obejmować będzie 79 mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 50 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz spółka VD może wydać najpóźniej do 31 października 2018 roku. Jeśli zamawiający nie wyda nakazu rozpoczęcia robót w powyższym terminie, umowa wygasa z upływem 31 października 2018 roku, a wykonawcy nie przysługują prawo do odstąpienia od umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze, podano także.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Od 2012 r. jest notowana na GPW. W 2017 r. sprzedała 1 034 lokale.

(ISBnews)