Sąd Apelacyjny zasądził dla Polnordu ok. 15 mln zł od Aroga HoldingsWarszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy w całości wyrok Sądu Okręgowego, na mocy którego Polnord otrzyma kwotę 10 mln zł powiększoną o odsetki ustawowe (ponad 5 mln zł) z tytułu zapłaty kary umownej za niewywiązanie się z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji zawartej przez Polnord z Aroga Holdings, podała spółka.

Wyrok jest prawomocny. Spółka podejmie stosowne działania prawne w celu wyegzekwowania zasądzonej kwoty, podano w komunikacie.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)