Polimex miał 20,93 mln zł straty netto, 7,25 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Polimex-Mostostal odnotował20,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 34,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 7,25 mln zł wobec 62,54 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pogorszenie wyniku na działalności operacyjnej wyniosło 69 788 tys. zł. Główną przyczyną spadku wyniku było zaktualizowanie budżetów na realizowanych kontraktach, głownie na kontrakcie Żerań oraz Kozienice" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 810,35 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 1 133,97 mln zł rok wcześniej.

"Na spadek wartości przychodów ze sprzedaży grupy w okresie 6 miesięcy 2018 roku w porównaniu do 6 miesięcy 2017 roku wpływ miała realizacja projektów w Segmencie Energetyka. W 2017 roku zakończyła się realizacja kontraktu Kozienice, wartość przychodów jakie kontrakt ten wygenerował w porównywalnym okresie 2017 r. wyniosła 111 059 tys. zł" - podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 0,39 mln zł wobec 27,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,42 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)