- Dominika Kulczyk i Mansa Investments wzywają do sprzedaży 22.631.790 akcji Polenergii, stanowiących 49,80 proc. kapitału zakładowego spółki, po 20,5 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Wzywający chcą osiągnąć łącznie 100 proc. w kapitale zakładowym spółki i wycofać ją z GPW.

- Jastrzębska Spółka Węglowa planuje wypłatę dywidendy za 2018 rok. Przewiduje, że mogłaby przeznaczyć na ten cel około 25-30 proc. zysku netto - poinformował prezes JSW Daniel Ozon. Spółka kończy rozmowy w sprawie pozyskania nowego finansowania.

- JSW pracuje nad wyceną aktywów Prairie Mining i w połowie września może poinformować o dalszych krokach – poinformował prezes JSW Daniel Ozon.

- JSW pracuje nad wyceną aktywów Prairie Mining i w połowie września może poinformować o dalszych krokach – poinformował prezes JSW Daniel Ozon.

- JSW zakłada finalizację przejęcia PBSz do końca października - poinformował na konferencji prezes JSW Daniel Ozon.

- JSW zakłada na 2019 rok wzrost wolumenów produkcji rdr - poinformował na konferencji prezes JSW Daniel Ozon.

- Jastrzębska Spółka Węglowa nie przewiduje, by do końca roku wzrosło dyskonto między ceną węgla koksowego JSW, a głównymi indeksami cenowymi – poinformowała wiceprezes JSW Jolanta Gruszka.

- R22 pracuje nad następnymi przejęciami spółek hostingowych; jako najatrakcyjniejsze ocenia rynki Europy Środkowej. W Rumunii grupa chce docelowo posiadać 30 proc. udziałów rynkowych - poinformowali przedstawiciele R22 na konferencji. Przejęcia zapowiada również zależna od R22 grupa Vercom.

- Spółka zależna H88 z grupy R22 kupiła 99,9 proc. udziałów rumuńskiej firmy Gazduire Web za 1,1 mln euro - podało R22 w komunikacie. Grupa ustaliła również warunki dwóch kolejnych przejęć w Rumunii, po których planuje osiągnąć łącznie ponad 15 proc. udziałów w rumuńskim rynku hostingu i domen internetowych.

- T-Bull zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę, 29 sierpnia - podała spółka w komunikacie.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack zdecydowało w poniedziałek o dalszym istnieniu spółki, nie udzieliło absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku byłemu prezesowi i członkom zarządu.

- Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Indaty - poinformowała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================