Monnari miało 6,09 mln zł zysku netto, 7,65 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 6,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,65 mln zł wobec 6,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,06 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 61,52 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 109,48 mln zł w porównaniu ze 115,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 1,29 mln zł wobec 0,38 mln zł straty rok wcześniej.

"W roku I półroczu 2018 grupa kapitałowa Monnari Trade miała przychody niższe niż w porównywalnym okresie o 5,2%, w głównej mierze było to spowodowane przez częściowy zakaz handlu w niedzielę. W sumie w omawianym okresie było o 9 dni handlowych mniej niż w I półroczu 2017 r. Po wyeliminowaniu tego czynnika, przychody grupy byłyby na podobnym poziomie, co w I półroczu 2017 r. " - czytamy w raporcie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)