"Przekazujemy z budżetu państwa w ciągu najbliższych 10 lat 35-40 mld zł lub więcej jako kolejny impuls do programu, który jest przecież programem społecznym, przez ten program chcemy lepszego zabezpieczenia emerytów. (...) W ten sposób chcemy zachęcić do dobrowolnego oszczędzania" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że środki w ramach PPK będą miały charakter prywatny i będą podlegały dziedziczeniu.

"Pracownicze Plany Kapitałowe to nie jest następne OFE. W tamtym przypadku najwyższe sądy naszego kraju stwierdził bardzo wyraźnie, że tamte środki były środkami nieprywatnymi, publicznymi. Od samego początku jest rzeczą jasną w tym przypadku, że (....) środki (w ramach PPK - PAP) stają się automatycznie dziedzicznymi, prywatnymi środkami obywateli" - powiedział.

W program będą zaangażowane: państwo, pracodawcy i pracownicy. Według projektu państwo ma płacić składkę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł. Pracodawca płaciłby składkę podstawową 1,5 proc. i dobrowolną do 2,5 proc., a pracownik składkę podstawową 2 proc. i dobrowolną do 2 proc. Łączna minimalna składka wynosiłaby 3,5 proc., a maksymalna 8 proc.

Zgodnie z przedstawionym projektem osoby najniżej uposażone (o dochodach niższych lub równych 120 proc. wynagrodzenia minimalnego) będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2 proc., z tym, że nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia przy zachowaniu 1,5 proc. wpłat pracodawcy i dopłat 240 zł przez państwo.

Według przyjętej przez rząd wersji projektu ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis.

Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają objąć ponad 11 mln osób.

>>> Polecamy: Niska aktywność zawodowa i rezygnacja. Polski rynek pracy zderzył się ze ścianą