PCC Exol miał 5,91 mln zł zysku netto, 10,05 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - PCC Exol odnotował 5,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 5,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,05 mln zł wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 169,29 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 151,97 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 9,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 329,98 mln zł w porównaniu z 324,98 mln zł rok wcześniej.

"W minionym okresie grupa osiągnęła wyższe wyniki niż w analogicznym czasie roku ubiegłego. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 22,2 mln zł, tym samym poprawiając ubiegłoroczny wynik o 2,6 mln zł. Zysk netto zamknął się kwotą 9,5 mln zł i wzrósł o 1 mln zł w stosunku do roku ubiegłego, zwiększając wynik pierwszego kwartału br. o 6 mln zł. Jednocześnie marża brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 13,8% i wzrosła o 0,6 pkt proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku" - napisali członkowie zarządu w sprawozdaniu ze swojej działalności.

Według zarządu dobre, wyniki grupy to konsekwencja rozwoju portfolio produktów do zastosowań przemysłowych, o specjalistycznych, często unikatowych właściwościach, a także produktów zaawansowanych technologicznie, ekologicznych i łagodnych dla środowiska, przeznaczonych w szczególności do zastosowań w kosmetykach i detergentach.

"Przychody ze sprzedaży produktów ukształtowały się na porównywalnym poziomie do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nastąpiła jednak zmiana struktury sprzedaży w podziale na branże. Sprzedaż produktów do zastosowań przemysłowych wzrosła o 11,2 mln zł, tym samym udział surfaktantów do zastosowań przemysłowych wzrósł w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Natomiast sprzedaż produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach spadła wartościowo o 11,3 mln zł, przy jednoczesnym utrzymaniu wolumenu na podobnym poziomie. Spadek wartości jest konsekwencją niższych cen sprzedaży produktów masowych, które są silnie skorelowane z cenami surowców, co jest charakterystyczne dla tego rynku" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 9,29 mln zł wobec 7,98 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)