W przypadku oceny działalności premiera Mateusza Morawieckiego, 43 proc. pozytywnie ocenia jego pracę (wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem), a ocen negatywnych jest 42 proc. (wzrost o 2 pkt. proc. mdm). 15 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić pracy premiera.

Mniej niż połowa Polaków (47 proc. - bez zmian mdm) jest z kolei zadowolona z działalności prezydenta, odsetek osób niezadowolonych wynosi zaś 42 proc. (wzrost o 1 pkt proc. mdm), a 11 proc. badanych nie ma konkretnego zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono 10-16 sierpnia 2018 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1.061 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP Biznes)